Cách sử dụng Cloramin B diệt khuẩn nước sinh hoạt

Nước dễ bị nhiễm khuẩn trong môi trường. Trong quá trình chế hóa sản xuất nước, sau khi lắng lọc, làm trong, khử sắt, làm giảm độ cứng, trước khi đưa nước vào sử dụng, người ta phải diệt các vi khuẩn còn lại trong nước. Tại vùng có lũ lụt, hay trong thời kỳ … Đọc tiếp Cách sử dụng Cloramin B diệt khuẩn nước sinh hoạt