Hướng dẫn sử dụng hóa chất trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19

 1. Đối với vệ sinh phòng chống dịch bệnh thông thường tại gia đình, cơ quan, trường học, xí nghiệp, nhà máy… – Thường xuyên vệ sinh nơi ở, cơ quan, trường học, xí nghiệp nhà máy… bằng cách lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng xà … Đọc tiếp Hướng dẫn sử dụng hóa chất trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19