Hóa Chất Tổng Hợp

Sản Phầm Nổi Bật

Sản Phẩm Mới

Hương Liệu Thực Phẩm

Hương Hạnh Nhân – Almond

Dung Môi Công Nghiệp

Dung Môi 1, 4 BUTANEDIOL (BDO)

Hóa Chất Công Nghiệp

Chlorine Nippon 70% Nhật

Hương Liệu Thực Phẩm

Hương Tỏi Dạng Bột – Garlic Powder

Phụ Gia Thực Phẩm

DL-ALANINE

Phụ Gia Thực Phẩm

NaHCO3 – Sodium Bicarbonat

Phụ Gia Thực Phẩm

Acid Malic – Hydroxybutanedioic

Hương Liệu

HƯƠNG CÁ TUYẾT

Phụ Gia Thực Phẩm

Potassium Sorbate – Kali sorbate

Hương Liệu Thực Phẩm

Hương Bơ (Dạng Bột) – Butter Powder

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

4.3/5 (4 Reviews)
4/5 (4 Reviews)